In geval van betwisting is de rechtbank van Turnhout bevoegd.